Veel gestelde vragen (FAQ)

Welke notariële aktes kan ik laten verzorgen?

Het gaat om de notariële afhandeling van de aan- en verkoop van woningen en om hypotheken. U kunt zowel aktes van levering als hypotheekaktes laten verzorgen. Daarnaast kunt u natuurlijk meteen andere zaken bij de notaris regelen. Alleen voor een samenlevingscontract is er ook een vast 'all in' tarief van toepassing van € 275,- (inclusief kadasterkosten en btw). De tarieven van de overige aktes verschillen per situatie en per notaris. Informatie hierover kunt u bij de notaris opvragen. U dient in dat geval dus eerst (vrijblijvend) het aanvraagformulier op deze website in te vullen en te versturen.

Zijn de aangeboden tarieven altijd van toepassing?

In principe wel. We maken wij een voorbehoud dat het een standaard aanvraag moet betreffen. Bij gedeelde of meerdere percelen worden bijvoorbeeld hogere kadasterkosten gemaakt. Overigens heeft u hier altijd mee te maken, dus ook bij andere notarissen.

Waar bevinden zich de deelnemende notarissen?

Op dit moment zijn er arrangementen met notariskantoren in de volgende plaatsen. Op korte termijn wordt dit netwerk uitgebouwd. U bent overigens niet gebonden aan een notaris in uw woonplaats. In heel Nederland kunt u de aktes laten passeren. Het is ook niet zo, dat u de aktes moet laten passeren bij de notaris, die de vorige keer de aktes gepasseerd heeft.

Kan ik nog van notariskeuze veranderen als ik de koopakte heb ondertekend?

Nee. Als u de koopakte hebt ondertekend moet u de daarin aangewezen notaris inschakelen.

Kan de verkoper of de makelaar mij verplichten met een bepaalde notaris te werken?

Nee, de koper mag de notaris kiezen. Hij of zij betaalt over het algemeen ook de notaris.

Is het toegestaan dat ik mijn nieuwe (bijvoorbeeld tweede) hypotheek laat passeren bij de notaris naar keuze terwijl mijn huis vroeger is aangekocht via een andere notaris?

Ja, u kunt zelf als koper of als degene die de hypotheek wenst de notaris aanwijzen. U mag iedere keer een andere notaris selecteren. Voor de geldigheid van de akte maakt het niet uit. Zolang de woning in Nederland is gelegen, is de notaris die u kiest (mits gevestigd in Nederland) bevoegd de akte(n) te laten passeren.

Moet ik altijd naar de notaris voor een hypotheekakte of een leveringsakte?

Ja en nee. Voor een hypotheekakte is het wel nodig dat u in persoon bij de notaris verschijnt, voor een leveringsakte is dit niet noodzakelijk. Het is namelijk toegestaan dat u zich voor de eigendomsoverdracht laat vertegenwoordigen door een ander persoon. De wet verlangt echter dat u bij een hypotheekakte wel zelf bij de notaris langs gaat.

Wat kost het extra om meteen een samenlevingscontract te laten opstellen?

Voor een samenlevingscontract is er een vast 'all in' tarief van toepassing van € 275,- (inclusief kadasterkosten en btw). In het opdrachtformulier kunt u aangeven dat u hiervan gebruik wilt maken.

Hoe gaat de betaling?

Afrekening van het totale "all-in" bedrag geschiedt grotendeels via de rekening van de notaris. De notaris verzorgt ook de betaling aan het Kadaster. Alleen voor de werkzaamheden van NotarisAkte ontvangt u apart nog een factuur van de firma Almexx.

Hoe zit het met de privacy?

De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Aan geen andere partij dan het notariskantoor zullen de gegevens bekend worden gemaakt.

Zijn de tarieven in alle gevallen van toepassing?

Het staat de notaris altijd vrij om bij wijze van uitzondering te oordelen dat de tarieven c.q. het arrangement om bijzondere redenen niet van toepassing wordt geacht. De notaris laat dit u dan vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk weten en u heeft dan de mogelijkheid alsnog te kiezen voor een andere notaris.

  © Notarisakte.nl 2003-2021 Disclaimer - Bereken uw maximale hypotheek en retourprovisie