Werkwijze

In drie stappen goedkoper naar de notaris.

Het proces als u gebruik wilt maken onze diensten:

 • U ontvangt ter bevestiging direct een email.
 • Er wordt binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opgenomen door het notariskantoor (de gegevens van uw contactpersoon van het notariskantoor vermelden we ook in de bevestigingsemail).

Een vrijblijvende en kosteloze offerte kan via de website en u ziet binnen 5 seconden het resultaat.

Offertevoorwaarden:

 • Geldigheidsduur van de offerte: 30 dagen.
 • Prijswijzigingen kadasterkosten en/of belastingen voorbehouden.
 • Bij niet-voorziene/extra werkzaamheden kan het honorarium eventueel worden aangepast.
 • De offerte is gebaseerd op werkzaamheden met betrekking tot één geheel kadastraal perceel.
 • De offerte heeft geen betrekking op onroerende zaken in nieuwbouwprojecten en lidmaatschapsrechten in coöperatieve (flat)verenigingen.
 • Indien uw hypothecair financier bij de opdracht verlangt dat kredieten worden ingelost, bijvoorbeeld kredieten bij creditcardmaatschappijen, bedragen de kosten € 50,00 per krediet.
 • Indien de offerteaanvraag de van belang zijnde gegevens onvolledig, onjuist of onduidelijk weergeeft, mag de opdracht worden geweigerd of wordt, ter keuze van cliënt, een nieuwe offerte uitgebracht.
 • Op de werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van de gekozen notaris van toepassing, met daarin opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid.
 • Het staat de notaris altijd vrij om bij wijze van uitzondering te oordelen dat de tarieven c.q. het arrangement om bijzondere redenen niet van toepassing wordt geacht. De notaris laat dit u dan vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk weten en u heeft dan de mogelijkheid alsnog te kiezen voor een andere notaris.
 • Afrekening van het totale "all-in" bedrag geschiedt grotendeels via de rekening van de notaris. De notaris verzorgt ook de betaling aan het Kadaster. Alleen voor de werkzaamheden van NotarisAkte ontvangt u apart nog een factuur.
  © Notarisakte.nl 2003-2021 Disclaimer - Bereken uw maximale hypotheek en retourprovisie